ang];?>-->
Book cover for: Proceedings of the 8th International Conference on Internet, Law & Politics

Les actes del VIII Congrés Internacional Internet, Dret i Política (IDP 2012): Reptes i oportunitats de l’entreteniment en línia. ja es poden descarregar des d’aquesta mateixa pàgina.

Per a citar l’obra, sisplau, feu servir les següents referències indistintament:

Las actas del VIII Congreso Internacional Internet, Derecho y Política (IDP 2012): Retos y oportunidades del entretenimiento en línea. ya se pueden descargar desde esta página.

Para citar la obra, por favor, utilicen las siguientes referencias indistintamente:

The proceedings of the 8th International Conference on Internet, Law & Politics (IDP 2012): Challenges and Opportunities of Online Entertainment. are already available for download on this page.

To cite this works use, please, any of the following references:

Cerrillo i Martínez, A., Peguera, M., Peña-López, I., Pifarré de Moner, M.J., & Vilasau Solana, M. (coords.) (2012). Retos y oportunidades del entretenimiento en línea. Actas del VIII Congreso Internacional, Internet, Derecho y Política. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona 9-10 Julio, 2012. Barcelona: UOC-Huygens Editorial.

Cerrillo i Martínez, A., Peguera, M., Peña-López, I., Pifarré de Moner, M.J., & Vilasau Solana, M. (coords.) (2012). Challenges and Opportunities of Online Entertainment. Proceedings of the 8th International Conference on Internet, Law & Politics. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona 9-10 July, 2012. Barcelona: UOC-Huygens Editorial.